RKI-458 - 若菜奈央2018年番号 崩壊寸前!全身愛撫

RKI-458 - 若菜奈央2018年番号 崩壊寸前!全身愛撫

其脉左部弦长,右部中分似洪而重按不实,一息五至强。从来寒温之热传入阳明,其上焦燥热下焦滑泻者,最为难治,因欲治其上焦之燥热,则有碍下焦之滑泻;欲补其下焦之滑泻,则有碍上焦之燥热,是以医者对之恒至束手。

效果将药煎服两剂,血即不吐,喘息已平,大便亦不若从前之勤,脉象亦较前和平,惟心中仍有觉热之时。 其脉象弦细者,气血两亏也。

三诊将药连服五剂,大便间日一行,诸证皆愈十之八九,月信适来,仍不甚多,脉象仍有弦硬之意,知其真阴犹未充足也。至于第二方中为泻止小便已利,故去滑石。

病因旬日前曾感冒风寒,经医治愈,继出门作事,又感风寒遂得斯病。问其心中已不怔忡,惟其心中犹觉发热,此非外感之热,乃真阴未复之热也。

复诊服药头煎次煎后,喘愈强半,遂能卧眠,迨至黎明胎忽滑下,且系死胎。 证候闭目昏昏,呼之不应,周身灼热无汗,其脉洪滑而长,两寸尤盛。

 其心中亦自觉热甚,其喉中扁桃腺处皆红肿,其左边有如榆荚一块发白。 再诊其脉,大见和平,问其心中,仍微觉热,且觉心中怔忡不安。

Leave a Reply